OM OSS

ADMINISTRASJON

Administrasjonen består av daglig leder, som er

Bjørn Thømt
Telefon: (+47) 913 23 467
E-post: bjorn@sparebankstiftelsenspv.no

STYRET

Etter vedtektene skal styret ha 3-5 medlemmer. Styret sin sammensetning skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen.

Styrets oppgaver er å forvalte stiftelsens midler i samsvar med stiftelsens formål samt at stiftelsens virksomhet er i samsvar med gjeldende lover, regler og vedtekter. Styret skal også besørge gaveutdelinger innenfor de rammer som generalforsamlingen har besluttet.

Styret i stiftelsen har for tiden 4 medlemmer, og består av følgende personer:

Halgeir Isdahl, styreleder
Marit Solberg, styremedlem
Vegar Styve, styremedlem
Bodil Huus Bolstad, styremedlem

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er stiftelsens høyeste organ og velger medlemmer av styret. I tillegg fastsetter generalforsamlingen godtgjørelser til stiftelsens tillitsvalgte, foretar valg av revisor og fastsetter revisors godtgjørelse. Generalforsamlingen godkjenner stiftelsens årsoppgjør og fører tilsyn med stiftelsens virksomhet.

Generalforsamlingen fastsetter de økonomiske rammene for gavetildelinger etter forslag fra styret.

Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Vest som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens formål.

Følgende personer er valgt som medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen:

Pål Pedersen, leder
Arne Sylta, medlem
Truls Wåge, medlem
Inga Kjos, medlem
Egil Mundal, medlem
Jack Iversen, medlem
Aina Tysse, varamedlem
Tor Olav Langeland, varamedlem

Vedtekter

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har et todelt oppdrag. I tillegg til å være en langsiktig eier i Sparebanken Vest har stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål.

For fullstendige vedtekter, last ned pdf.

GAVETILDELINGER

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har et todelt oppdrag. I tillegg til å være en langsiktig eier i Sparebanken Vest har stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest vil kunne dele ut gaver til ulke allmennyttige formål på Vestlandet, herunder idrett, humanitære og sosiale formål, forskning og utdanning samt øvrige tiltak som støtter utvikling av regionen og lokalsamfunnet.

De til enhver tid gjeldende retningslinjer for gavetildelinger vil være tilgjengelig via søkerportalen.

PERSONVERNERKLÆRING

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest er behandlingsansvarlig for registrering av personopplysninger i forbindelse med virksomheten og realisering av formålet som er å utøve finansforvaltning og et langsiktig eierskap i Sparebanken Vest, samt videreføre sparebanktradisjoner ved å gi bidrag til allmennyttige formål lokalt.

KONTAKT OSS

Besøksadresse og kontakt:
Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen

Telefon: (+47) 913 23 467
E-post: bjorn@sparebankstiftelsenspv.no

PRESSEMELDINGER

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

LES MER