FORMÅL

Stiftelsens formål er så langt det er mulig å delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Vest og forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen.

Stiftelsen kan dele ut gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Vest.

bilde av jonsvoll bygning

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebanken Vest og videreføring av sparebanktradisjoner, sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud på Vestlandet.

Stiftelsens formål er videre å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Vest.