SPAREBANKSTIFTELSEN Sparebanken vest

Vi forvalter verdier bygget opp av Sparebanken Vest gjennom snart 200 års bankdrift på vestlandet. Stiftelsen er største eier av egenkapitalbevis i banken. Vi bidrar til bankens videre utvikling og sørger for at verdier tilbake til samfunnet og befolkningen på vestlandet.

Valg til Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

Nå kan du være med å bestemme hvem som skal sitte i stiftelsenes øverste organ.

FORMÅL

Stiftelsens formål er så langt det er mulig å delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Vest og forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen.

Søk støtte her

AKTUELT

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a libero et diam rhoncus mollis. Donec non arcu elit.

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a libero et diam rhoncus mollis. Donec non arcu elit.
bilde av to jenter som smiler

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a libero et diam rhoncus mollis. Donec non arcu elit.

Ideell stiftelse som driver med filantropi. Vi eier i dag rundt 8 % av aksjene i SPV, og bruker utbyttet til allmennyttige formål